Lagar som börjar gälla 1 augusti 2019

Inlägg av Elin Jansson 2019-07-25 11:34
Elin Jansson
Hitta oss på
Göteborgstadsommar
Då är det dags igen att lägga till några extra lagar i sin kunskapsbank. Den 1 augusti kommer det några nya lagar att börja gälla i Sverige! Det kan vara en fördel för dig som företagare att känna till. 
Lättare för arbetsgivare att få stöd för nystartsjobb

Det blir möjligt för arbetsgivare som är obundna av kollektivavtal att anställa personer på nystartsjobb. Nystarts jobb är för de personer som har varit arbetslös länge eller är som är nyanländ i Sverige. Kravet på att lön ska följa kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen kvarstår men inte övriga villkor.

Detta innebär att det blir lättare att beviljas stöd om en arbetsgivare anlitar en person med s.k. nystartsbidrag. 

 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga

 Arbetsgivare behöver bara betala ålderspensionsavgift för sina anställda som fyllt 15 men ännu inte 18 år. För inkomstår 2019 gäller detta ungdomar födda 2001-2003. Ålderspensionsavgiften är 10,21 procent. Du får maximalt betala varje ungdom 25 000 kronor brutto i månaden och betala den lägre avgiften. Om lönen är högre betalar du full arbetsgivaravgift och allmän löneavgift på totalt 31,42 procent på den lön som överstiger 25 000 kronor. De nya reglerna gäller löner som du betalar ut efter den 1 augusti 2019, men som ungdomarna kan ha tjänat in tidigare.

 

Växa-stödet förlängs till 24 månader

Växa-stödet för enmansföretag som anställer för första gången har förlängts från 12 till 24 månader. Stödet innebär att enmansföretag som inte har några anställda kan få lägre arbetsgivaravgifter för den först anställde. De nya reglerna träder i kraft 1 augusti, men ska gälla anställningar som påbörjats 1 mars 2018 och senare.

 

Strejkrätten begränsas

Rättan att strejka begränsas om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen. Det kommer heller inte vara tillåtet för en arbetsgivare eller arbetstagare att delta i en stridsåtgärd för att driva på  i en rättstvist. Om syftet med strejk och andra stridsåtgärder är att uppnå ett kollektivavtal så tillåts det. Enligt lagändringen måste parterna ha förhandlat om kraven som ställs och stridsåtgärden måste ha beslutats i rätt ordning inom arbetstagarens organisation. 

Taggar: Nyheter, Tips och Råd

JobOffice erbjuder innovativt och enkelt kassasystem till din butiksverksamhet 

JobOffice Kassa är ett modernt, enkelt, godkänt och certifierat kassasystem där du snabbt är igång

JobOffice Kassa är ett godkänt och certifierat kassasystem utvecklat och sålt av JobOffice AB som utvecklat affärssystem sedan 1989. Programmet lanserades 2010 med målet att göra kassaregister så enkelt som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

Våra mål är:

  • Det ska vara enkelt att använda
  • Inga dyra startavgifter och inga bindningstider
  • Du betalar endast för det du behöver

För att nå våra mål och samtidigt se till att JobOffice Kassa stöder de senaste kortterminalerna, affärssystemen och ny teknologi utvecklas systemet löpande. Alla uppdateringar ingår och installeras automatiskt.

 

Prenumerera här!

Senaste blogginläggen